Grau Oficial Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals


Actualment, els esdeveniments i les relacions institucionals juguen un paper clau en l’estratègia de tot tipus d’organitzacions: partits polítics, institucions públiques i empreses privades de sectors molt diversos (turisme, moda, música, banca, esport o automoció, entre altres) opten per desenvolupar estratègies de comunicació i experiències de marca que els permeten establir relacions més properes amb els seus diferents públics.

Així, podem veure com creix la demanda de professionals altament especialitzats en l’àmbit de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals per a incorporar-los als seus departaments.

Els Event Managers són els professionals que, emprant eines pròpies del màrqueting, la comunicació o les relacions institucionals, són capaços de dissenyar experiències úniques, que permeten a organitzacions de tot tipus enfortir la seua imatge de marca.

 • Director: Diana Rubio
 • Tipo de título: Grau Oficial
 • Modalitat: Presencial i a distància
 • Lloc: Seu IMEP Alicante (Arzobispo Loaces, 3 - 03003 Alicante)
 • Inici: Septembre 2021
 • Duració: 4 anys
 • Preci: 5.995 € (1er curs - finançament sense interessos)

  Accepte la política de privacitat

  Eixides Laborals

  Event Manager

  Event Manager

  Director de Gabinet

  Director de Gabinet

  Director o Tècnic de Comunicació

  Director o Tècnic de Comunicació

   Consultor en Organització D'esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals

  Consultor en Organització D'esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals

  Altres Eixides Laborals

  Pla d'Estudis

  Bàsiques Obligatòries Transversalitat Treball Fin Grau Total
  60 créditos ECTS 150 créditos ECTS 24 créditos ECTS 6 créditos ECTS 480 créditos ECTS
  Primer Curso de Grau – Primer Semestre

  Asignatura: Fonaments de la Psicologia

  Docent: Elena Huete - Llicenciada
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Llengua Espanyola

  Docent: Rocío Fernández - Licenciada
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Idioma Modern: Anglés

  Docent: Antonio Daniel Juan Rubio - Doctor
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Llenguatge escrit, audiovisual i publicitari

  Docent: Rocío Fernández - Licenciada
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Organització i administració d'empreses

  Docent: Mª Isabel Borreguero - Doctora
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS
  Primer Curso de Grau – Segon Semestre

  Asignatura: Psicologia de la Comunicació

  Docent: Noelia Carbonell - Doctora
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Comunicació

  Docent: Miguel Molina Picazo - Doctor
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Sociologia del consum, màrqueting i publicitat

  Docent: Mª José Cerdá - Doctora
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Comunicació aplicada i deontologia de la comunicació

  Docent: Fran García - Doctor
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Protocol en l'empresa

  Docent: Diana Rubio - Doctora
  Clase: Básica Créditos: 6 ECTS
  Segon Curs de Grau – Primer Semestre

  Asignatura: Informàtica

  Docent: Jesús Mula - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Fonaments d'Organització d'Esdeveniments, Cerimonial i Protocol Oficial

  Docent: Diana Rubio - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Dret Constitucional

  Docent: Manuel Baelo - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Organització d'Esdeveniments I

  Docent: Luis María Pizana - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Cerimonial d'Estat

  Docent: Diana Rubio - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS
  Segon Curso de Grau – Segon Semestre

  Asignatura: Relacions Externes: Públiques i Privades

  Docent: Ana Tomás - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Legislació de Protocol

  Docent: Alejandro Cañestro - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Organització d'Esdeveniments II

  Docent: Carlos Garulo - Llicenciat
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Catering i Restauració

  Docent: Leyre García - Graduada
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Francés* (PER A la PROMOCIÓ 2021-2025 AQUESTA ASSIGNATURA DESAPAREIX)

  Docent: Elena Barceló - Llicenciada
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Habilitats professionals* (s'incorpora aquesta assignatura per a la promoció 2021-2025)

  Tercer Curs de Grau – Primer Semestre

  Asignatura: Organització d'Esdeveniments III

  Docent: Antonio Bolaños - Llicenciado
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Tècniques Escenogràfiques

  Docent: José Sánchez- Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Disseny i Gestió de Projectes

  Docent: Gonzalo Pardo - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Relacions Internacionals

  Docent: Virgilio Candela - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS
  Tercer Curs de Grau – Segon Semestre

  Asignatura: Actes en l'Administració Pública

  Docent: Diana Rubio - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Estructura i processos en la producció d'esdeveniments

  Docent: Juan Antonio Sánchez Sáez - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Història del Protocol

  Docent: Alejandro Cañestro - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Cerimonial acadèmic, religiós i militar

  Docent: Begoña Bueno - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Comunicació Corporativa

  Docent: Jesús Mula -
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS
  Cuart Curs de Grau – Primer Semestre

  Asignatura: Màrqueting públic i comunicació política i institucional

  Docent: Mª José Cerdá - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Congressos, reunions, fires i exposicions

  Docent: Paula González - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

  Asignatura: Noves Tecnologies aplicades als esdeveniments

  Docent: Marco Celdrán - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Premial i nobiliària

  Docent: Begoña Bueno - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

  Asignatura: Relacions Públiques

  Docent: Paula González - Doctora
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Màrqueting d'esdeveniments i experiències * (S'INCORPORA AQUESTA ASSIGNATURA PER A la PROMOCIÓ 2021-2025)

  Cuart Curs de Grau – Segon Semestre

  Asignatura: Matèria optativa 1

  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Matèria optativa 3

  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Matèria optativa 3

  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Pràctiques en empresa

  Docent: Diana Rubio - Doctora
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Projecte Fi de Grau

  Docent: Manuel Baelo - Doctor
  Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS
  Matèries d’optativitat Grau

  Asignatura: Alemany

  Docent: Alejandro Cañestro - Doctor
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Italià

  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Gestió Pressupostària

  Docent: Mª Isabel Borreguero - Doctora
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Producció i logística

  Docent: Luis María Pizana - Licenciado
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Direcció de Recursos Humans

  Docent: Antonio Bolaños - Llicenciat
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Redacció periodística

  Docent: Francisco García - Doctor
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Responsabilitat social

  Docent: Mª Isabel Borreguero - Doctora
  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Asignatura: Història de l'Art

  Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

  Informació sobre el Títol

  Preinscripció (reserva de plaça)

  Per formalitzar la reserva de plaça en el Grau Oficial en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals l’alumne haurà d’enviar el següent formulari de preinscripció complimentat a l’adreça de correu electrònic admisiones@protocoloimep.com, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia escanejada del DNI o passaport en vigor.
  • Justificant de l’ingrés de l’import corresponent a la reserva de plaça.

  El període de reserva de plaça d’aquest Grau s’estableix del 1 de Febrer al 30 de Juny.

  *L’abonament de la reserva de plaça, només es retornarà en el cas que l’alumne acrediti no complir els requisits d’accés universitaris.

  Matriculació

  Una vegada obert el termini de matriculació, l’alumne haurà d’omplir el formulari de matriculació i enviar-lo a admisiones@protocoloimep.com.

  La nostra metodologia es basa en un enfocament més pràctic, més col·laboratiu i més proper a les teves necessitats. Una formació que gira al voltant de COM ES FA, on l’aprenentatge és comprendre l’ordre en què succeeixen les coses. En IMEP treballem perquè tinguis una experiència en el món de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals.

  *Nota: La llengua utilitzada en el procés formatiu serà el castellà.

  competències Bàsiques

  CB1 – Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

  CB2 – Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.

  CB3 – Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

  CB4 – Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

  CB5 – Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

  Competències Generals

  CG1 – Capacitat d’identificació, interpretació, formulació i resolució de problemes bàsics de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

  CG2 – Capacitat per al lideratge i la negociació.

  CG3 – Coneixement adequat de les administracions, empreses, institucions, organismes públics i organitzacions en general, reglamentacions i procediments necessaris per a la realització de treballs i altres activitats.

  CG4 – Capacitat per a la planificació, organització, direcció i control dels sistemes i processos, en un marc que garanteixi el respecte als valors, drets i principis bàsics de l’ordenament jurídic, la competitivitat empresarial, la protecció i conservació del medi ambient, i el desenvolupament sostenible de l’àmbit corresponent.

  CG5 – Capacitat d’anàlisi de la dimensió social de l’activitat i la responsabilitat social i corporativa. Sensibilitat per afrontar temes socials.

  CG6 – Capacitat per al desenvolupament de noves línies, processos, projectes i productes.

  CG7 – Capacitat crítica i analítica en l’àrea d’especialitat corresponent.

  CG8 – Capacitat per a l’avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.

  CG9 – Capacitat de comunicació en llenguatges formals, gràfics i simbòlics i mitjançant l’expressió oral i escrita.

  CG10 – Capacitat de direcció / coordinació de recursos humans per a l’execució de projectes.

  CG11 – Capacitat de treball en equip.

  CG12 – Capacitat d’actualització dels coneixements en l’àmbit de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

  CG13 – Capacitat de consolidació, ampliació i integració dels coneixements fonamentals de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

  Competències Específiques

  CE1 – Capacitat d’interpretació de les conductes socials i de consum i de les estratègies per a la intervenció protocol·lària.

  CE2 – Capacitat per comunicar-se a un nivell B1 en idiomes estrangers.

  CE3 – Capacitat de desenvolupar estratègies de màrqueting i comunicació que afavoreixin les relacions institucionals i l’organització d’esdeveniments.

  CE4 – Capacitat per aplicar les tècniques d’administració d’empresa en la gestió del protocol i relacions institucionals.

  CE5 – Capacitat per aplicar i desenvolupar les mesures de seguretat i els requisits legals que contempla la legislació nacional i comunitària per als esdeveniments, espectacles públics i recursos humans, econòmics i materials que hi intervenen.

  CE6 – Capacitat per a millorar les habilitats i recursos professionals dirigits al desenvolupament i innovació de les corporacions públiques i privades.

  CE7 – Capacitat per a desenvolupar projectes organitzatius d’esdeveniments mitjançant la planificació de recursos, eines tecnològiques i ajustant-se a un pressupost previ.

  CE8 – Capacitat per a desenvolupar projectes organitzatius sectorials.

  CE9 – Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena del projecte.

  CE10 – Capacitat per aplicar cerimonials sectorials i la utilització de símbols oficials i específics adequats.

  Les classes de la modalitat presencial s’imparteixen:

  De dilluns a divendres

  Les classes s’impartiran a la seu de IMEP a Alacant (C / Arquebisbe Loaces, 3)

  Les aules en què s’imparteix classe són:

  1ºGRD: Tercera planta Aula 2 – De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h

  2ºGRD: Quarta planta Aula 3 – De dilluns a divendres 9.30h a 13.30h

  3ºGRD: Tercera planta Aula 1 – De dilluns a divendres 16:00-20:00

  4ºGRD: Tercera planta Aula 2 – De dilluns a divendres 16:00-20:00

  * Nota: IMEP es reserva el dret a la modificació del lloc i horari de les classes per motius justificats.

  Requisits d’Accés

  • Batxillerat + PAU, branca Ciències Socials i Jurídiques
  • COU + Selectivitat
  • Cicles formatius de Grau Superior o equivalents, branca Ciències Socials i Jurídiques
  • Prova d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys

  Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

  Places Ofertades

  Aquesta titulació ofereix un total de 50 places presencials i 20 places distància.

   

   – Delegada 1º Grau

   – Delegada 2º Grau

   – Delegada 3º Grau

  – Delegada 4º Grau

  Modalitats d'estudi

  Modalitat Presencial

  En la modalitat presencial les classes s’imparteixen de dilluns a divendres en el edifici d’IMEP en Alacant (C/ Arzobispo Loaces, 3).

  • Classes dos dies a la setmana d'anglés
  • Preparació per a la titulació oficial de Oxford English
  • En el preu del Grau Oficial vénen incloses les taxes de l'examen
  • Obtindries dues titulacions un cop finalitzis

  Modalitat a Distància

  Tutor personalitzat, classes en directe des d’on vulguis i accés al campus virtual les 24 hores del dia.

  • Tutor personal: mai estaràs sol, tindràs un seguiment individualitzat des del primer dia
  • Classes en directe: podràs assistir a masterclass en temps real o veure-les en diferit
  • Campus virtual: El nostre campus virtual està obert els 365 dies de l'any, 24 hores al dia
  • Exàmens presencials: l'únic moment en el qual hauràs de venir serà per realitzar els exàmens oficials
  • Pràctiques garantides: realitzaràs les teves pràctiques en empresa amb conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx durant l'últim curs del grau

  Enllaços d'interés

  Consulta la informació del Grau Oficial en Organització d'Esdeveniments, Protocol i RRII al web de la Universitat MIguel Hernández
  Descarrega tota la informació sobre el grau
  Formulari de matriculació de grau
  Formulari de preinscripció
  Consulta tota la informació sobre beques i ajudes a la formació
  Consulta tota la informació sobre les ajudes pròpies de IMEP
  Consulta el programa de mobilitat internacional per a pràctiques
  Veure apartat de pràctiques en empresa