Grau Oficial Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals


Actualment, els esdeveniments i les relacions institucionals juguen un paper clau en l’estratègia de tot tipus d’organitzacions: partits polítics, institucions públiques i empreses privades de sectors molt diversos (turisme, moda, música, banca, esport o automoció, entre altres) opten per desenvolupar estratègies de comunicació i experiències de marca que els permeten establir relacions més properes amb els seus diferents públics.

Així, podem veure com creix la demanda de professionals altament especialitzats en l’àmbit de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals per a incorporar-los als seus departaments.

Els Event Managers són els professionals que, emprant eines pròpies del màrqueting, la comunicació o les relacions institucionals, són capaços de dissenyar experiències úniques, que permeten a organitzacions de tot tipus enfortir la seua imatge de marca.

 • Director: Diana Rubio
 • Tipo de título: Grau Oficial
 • Modalitat: Presencial i a distància
 • Lloc: Seu IMEP Alicante (Arzobispo Loaces, 3 - 03003 Alicante)
 • Inici: Septembre 2019
 • Duració: 4 anys
 • Preci: 5.785 € (1er curs - finançament sense interessos)

Accepte la política de privacitat

Eixides Laborals

Event Manager

Event Manager

Director de Gabinet

Director de Gabinet

Director o Tècnic de Comunicació

Director o Tècnic de Comunicació

 Consultor en Organització D'esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals

Consultor en Organització D'esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals

Altres Eixides Laborals

Pla d'Estudis

Bàsiques Obligatòries Transversalitat Treball Fin Grau Total
60 créditos ECTS 150 créditos ECTS 24 créditos ECTS 6 créditos ECTS 480 créditos ECTS
Primer Curso de Grau – Primer Semestre

Asignatura: Fonaments de la Psicologia

Docent: Elena Huete - Llicenciada
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Llengua Espanyola

Docent: Rocío Fernández - Licenciada
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Idioma Modern: Anglés

Docent: Antonio Daniel Juan Rubio - Doctor
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Llenguatge escrit, audiovisual i publicitari

Docent: Rocío Fernández - Licenciada
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Organització i administració d'empreses

Docent: Mª Isabel Borreguero - Doctora
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS
Primer Curso de Grau – Segon Semestre

Asignatura: Psicologia de la Comunicació

Docent: Noelia Carbonell - Doctora
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Comunicació

Docent: Miguel Molina Picazo - Doctor
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Sociologia del consum, màrqueting i publicitat

Docent: Mª José Cerdá - Doctora
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Comunicació aplicada i deontologia de la comunicació

Docent: Fran García - Doctor
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Protocol en l'empresa

Docent: Diana Rubio - Doctora
Clase: Básica Créditos: 6 ECTS
Segon Curs de Grau – Primer Semestre

Asignatura: Informàtica

Docent: Jesús Mula
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Fonaments d'Organització d'Esdeveniments, Cerimonial i Protocol Oficial

Docent: Diana Rubio - Doctora
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Dret Constitucional

Docent: Manuel Baelo - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

Asignatura: Organització d'Esdeveniments I

Docent: Luis María Pizana - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Cerimonial d'Estat

Docent: Manuel Domínguez - Licenciado
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS
Segon Curso de Grau – Segon Semestre

Asignatura: Relacions Externes: Públiques i Privades

Docent: Ana Tomás - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Legislació de Protocol

Docent: Diana Rubio - Doctora
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

Asignatura: Organització d'Esdeveniments II

Docent: Carlos Garulo - Llicenciat
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Catering i Restauració

Docent: Leyre García - Graduada
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

Asignatura: Francés

Docent: Elena Barceló - Llicenciada
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS
Tercer Curs de Grau – Primer Semestre

Asignatura: Organització d'Esdeveniments III

Docent: Antonio Bolaños - Llicenciado
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Tècniques Escenogràfiques

Docent: José Sánchez- Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Disseny i Gestió de Projectes

Docent: Gonzalo Pardo - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Relacions Internacionals

Docent: Virgilio Candela - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS
Tercer Curs de Grau – Segon Semestre

Asignatura: Actes en l'Administració Pública

Docent: Óscar López -
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Estructura i processos en la producció d'esdeveniments

Docent: Juan Antonio Sánchez Sáez - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Història del Protocol

Docent: Alejandro Cañestro - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

Asignatura: Cerimonial acadèmic, religiós i militar

Docent: Begoña Bueno - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Comunicació Corporativa

Docent: Jesús Mula -
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS
Cuart Curs de Grau – Primer Semestre

Asignatura: Màrqueting públic i comunicació política i institucional

Docent: Mª José Cerdá - Doctora
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Congressos, reunions, fires i exposicions

Docent: Paula González - Doctora
Clase: Obligatòria Créditos: 7.5 ECTS

Asignatura: Noves Tecnologies aplicades als esdeveniments

Docent: Marco Celdrán - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

Asignatura: Premial i nobiliària

Docent: Begoña Bueno - Doctora
Clase: Obligatòria Créditos: 4.5 ECTS

Asignatura: Relacions Públiques

Docent: Paula González - Doctora
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS
Cuart Curs de Grau – Segon Semestre

Asignatura: Matèria optativa 1

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Matèria optativa 3

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Matèria optativa 3

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Pràctiques en empresa

Docent: - Doctora
Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Projecte Fi de Grau

Docent: Manuel Baelo - Doctor
Clase: Obligatòria Créditos: 6 ECTS
Matèries d’optativitat Grau

Asignatura: Alemany

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Italià

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Gestió Pressupostària

Docent: Mª Isabel Borreguero - Doctora
Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Producció i logística

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Direcció de Recursos Humans

Docent: Antonio Bolaños - Llicenciat
Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Redacció periodística

Docent: Francisco García - Doctor
Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Responsabilitat social

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Asignatura: Història de l'Art

Clase: Optativa Créditos: 6 ECTS

Informació sobre el Títol

Preinscripció (reserva de plaça)

Per formalitzar la reserva de plaça en el Grau Oficial en Organització d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals l’alumne haurà d’enviar el següent formulari de preinscripció complimentat a l’adreça de correu electrònic admisiones@protocoloimep.com, adjuntant la següent documentació:

 • Còpia escanejada del DNI o passaport en vigor.
 • Justificant de l’ingrés de l’import corresponent a la reserva de plaça.

El període de reserva de plaça d’aquest Grau s’estableix del 3 de Febrer al 30 de Juny.

*L’abonament de la reserva de plaça, només es retornarà en el cas que l’alumne acrediti no complir els requisits d’accés universitaris.

Matriculació

Una vegada obert el termini de matriculació, l’alumne haurà d’omplir el formulari de matriculació i enviar-lo a admisiones@protocoloimep.com.

La nostra metodologia es basa en un enfocament més pràctic, més col·laboratiu i més proper a les teves necessitats. Una formació que gira al voltant de COM ES FA, on l’aprenentatge és comprendre l’ordre en què succeeixen les coses. En IMEP treballem perquè tinguis una experiència en el món de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals.

*Nota: La llengua utilitzada en el procés formatiu serà el castellà.

competències Bàsiques

CB1 – Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.

CB2 – Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.

CB3 – Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.

CB4 – Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 – Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències Generals

CG1 – Capacitat d’identificació, interpretació, formulació i resolució de problemes bàsics de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

CG2 – Capacitat per al lideratge i la negociació.

CG3 – Coneixement adequat de les administracions, empreses, institucions, organismes públics i organitzacions en general, reglamentacions i procediments necessaris per a la realització de treballs i altres activitats.

CG4 – Capacitat per a la planificació, organització, direcció i control dels sistemes i processos, en un marc que garanteixi el respecte als valors, drets i principis bàsics de l’ordenament jurídic, la competitivitat empresarial, la protecció i conservació del medi ambient, i el desenvolupament sostenible de l’àmbit corresponent.

CG5 – Capacitat d’anàlisi de la dimensió social de l’activitat i la responsabilitat social i corporativa. Sensibilitat per afrontar temes socials.

CG6 – Capacitat per al desenvolupament de noves línies, processos, projectes i productes.

CG7 – Capacitat crítica i analítica en l’àrea d’especialitat corresponent.

CG8 – Capacitat per a l’avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.

CG9 – Capacitat de comunicació en llenguatges formals, gràfics i simbòlics i mitjançant l’expressió oral i escrita.

CG10 – Capacitat de direcció / coordinació de recursos humans per a l’execució de projectes.

CG11 – Capacitat de treball en equip.

CG12 – Capacitat d’actualització dels coneixements en l’àmbit de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

CG13 – Capacitat de consolidació, ampliació i integració dels coneixements fonamentals de la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

Competències Específiques

CE1 – Capacitat d’interpretació de les conductes socials i de consum i de les estratègies per a la intervenció protocol·lària.

CE2 – Capacitat per comunicar-se a un nivell B1 en idiomes estrangers.

CE3 – Capacitat de desenvolupar estratègies de màrqueting i comunicació que afavoreixin les relacions institucionals i l’organització d’esdeveniments.

CE4 – Capacitat per aplicar les tècniques d’administració d’empresa en la gestió del protocol i relacions institucionals.

CE5 – Capacitat per aplicar i desenvolupar les mesures de seguretat i els requisits legals que contempla la legislació nacional i comunitària per als esdeveniments, espectacles públics i recursos humans, econòmics i materials que hi intervenen.

CE6 – Capacitat per a millorar les habilitats i recursos professionals dirigits al desenvolupament i innovació de les corporacions públiques i privades.

CE7 – Capacitat per a desenvolupar projectes organitzatius d’esdeveniments mitjançant la planificació de recursos, eines tecnològiques i ajustant-se a un pressupost previ.

CE8 – Capacitat per a desenvolupar projectes organitzatius sectorials.

CE9 – Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena del projecte.

CE10 – Capacitat per aplicar cerimonials sectorials i la utilització de símbols oficials i específics adequats.

Les classes de la modalitat presencial s’imparteixen:

De dilluns a divendres

Les classes s’impartiran a la seu de IMEP a Alacant (C / Arquebisbe Loaces, 3)

Les aules en què s’imparteix classe són:

1ºGRD: Tercera planta Aula 2 – De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h

2ºGRD: Quarta planta Aula 3 – De dilluns a divendres 9.30h a 13.30h

3ºGRD: Tercera planta Aula 1 – De dilluns a divendres 16:00-20:00

4ºGRD: Tercera planta Aula 2 – De dilluns a divendres 16:00-20:00

* Nota: IMEP es reserva el dret a la modificació del lloc i horari de les classes per motius justificats.

Requisits d’Accés

 • Batxillerat + PAU, branca Ciències Socials i Jurídiques
 • COU + Selectivitat
 • Cicles formatius de Grau Superior o equivalents, branca Ciències Socials i Jurídiques
 • Prova d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys

Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Places Ofertades

Aquesta titulació ofereix un total de 50 places presencials i 20 places distància.

Carla Albert – Delegada 1º Grau

Paola Reina Pecchuira – Delegada 2º Grau

Marta Martínez – Delegada 3º Grau

Nerea Díaz – Delegada 4º Grau

Modalitats d'estudi

Modalitat Presencial

En la modalitat presencial les classes s’imparteixen de dilluns a divendres en el edifici d’IMEP en Alacant (C/ Arzobispo Loaces, 3).

 • Classes dos dies a la setmana d'anglés
 • Preparació per a la titulació oficial de Oxford English
 • En el preu del Grau Oficial vénen incloses les taxes de l'examen
 • Obtindries dues titulacions un cop finalitzis

Modalitat a Distància

Tutor personalitzat, classes en directe des d’on vulguis i accés al campus virtual les 24 hores del dia.

 • Tutor personal: mai estaràs sol, tindràs un seguiment individualitzat des del primer dia
 • Classes en directe: podràs assistir a masterclass en temps real o veure-les en diferit
 • Campus virtual: El nostre campus virtual està obert els 365 dies de l'any, 24 hores al dia
 • Exàmens presencials: l'únic moment en el qual hauràs de venir serà per realitzar els exàmens oficials
 • Pràctiques garantides: realitzaràs les teves pràctiques en empresa amb conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx durant l'últim curs del grau

Documents oficials del Títol

Document del BOE amb la oficialitat del títol
Verificació centre adscrit UMH
Informe que verifica el títol de grau
Pla d'accions correctives i de millora (Informe de seguiment AVAP 2016)
Memoria de verificació del títol
normativa, condicions de progrés i permanència
Donada la naturalesa de la relació de l'Institut Mediterrani d'Estudis de Protocol com a Centre Adscrit a la Universitat Miguel Hernández, la transferència i reconeixement de crèdits es realitza utilitzant la normativa descrita per la mateixa Universitat en la Memòria corresponent, que reproduïm a continuació: El Consell de Govern de la UMH en la seva sessió de 25 de juliol de 2016 va aprovar la Normativa de Reconeixement i Transferència de crèdits que es pot consultar al web https://universite.umh.es/boumh/admnoticias/verNoticia.asp?id_noticia=8966
Informe principals resultats del títol 2015-16
Informe principals resultats del títol 2016-17
Informe principals resultats del títol 2017-18
INFORME REACREDITACIÓ DEL GRAU

Enllaços d'interés

Per a qualsevol queixa/suggeriment/reclamació tant per part del professorat, com de l'alumnat o potencials clients, pot posar-se en contacte amb Carlos Garulo, Responsable de Qualitat, en el correu electrònic calidad@protocoloimep.com
Formulari de matriculació de grau
Consulta el programa de mobilitat internacional per a pràctiques
Veure apartat de pràctiques en empresa
Inici de l'activitat acadèmica al setembre de 2011
Consulta tota la informació sobre beques i ajudes a la formació
Consulta tota la informació sobre les ajudes pròpies de IMEP
Descarrega tota la informació sobre el grau
Consulta la informació del Grau Oficial en Organització d'Esdeveniments, Protocol i RRII al web de la Universitat MIguel Hernández
Registre d'Universitats, Centres i Titulos
Normativa d'avaluació dels estudiants de la UMH
Formulari de preinscripció
Pla d'Acreditació i Investigació Docent