Metodologia

RIGOR TEÒRIC I METODOLOGIA PARTICIPATIVA

En tots els títols oferits per l’IMEP, combinem sessions magistrals centrades en els fonaments teòrics amb informació pràctica i aplicada on s’empren dinàmica de grups de reflexió i debat, estudis de casos i resolució de problemes reals.

FORMACIÓ PRÀCTICA I APLICADA A L’ÀMBIT PROFESSIONAL

Un dels pilars de la filosofia formativa de l’IMEP és la seua proximitat amb la realitat professional i empresarial en el sector de l’Organització d’Esdeveniments, el Protocol i les Relacions Institucionals.

Aquesta filosofia se sustenta en el gran nombre de convenis que ha establit amb diferents empreses i institucions tant a nivell regional com nacional, i que permeten als nostres alumnes entrar en contacte amb empreses i professionals de primer nivell des del moment en què comencen la seua marxa en l’IMEP.

MODALITAT PRESENCIAL I A DISTÀNCIA

Els diferents títols oferits per l’IMEP s’ofereixen tant en modalitat presencial com a distància, perquè l’alumne puga triar la que millor s’adeqüe a les seues necessitats.

La nostra plataforma avançada de formació a distància, així com el nostre sistema de tutorització personalitzada, facilita que qualsevol alumne puga cursar qualsevol dels nostres títols, amb independència del seu país/ciutat de residència o de la seua situació laboral.