Beques Oficials

Els alumnes de títols oficials de l’IMEP poden sol·licitar les beques oficials del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta sol·licitud es tramita a través del Servei de Gestió d’Estudis de la Universitat Miguel Hernández.

Tota la informació facilitada pel Ministeri està disponible en els següents enllaços: